Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) จากทางเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz ทำความเข้าใจก่อนการสมัครสมาชิก ข้อตกลงและเงื่อนข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการใช้บริการต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของเรา และเพื่อความปลอดภัยของตัวสมาชิก รวมถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเอง ข้อตกลงต่าง ๆ จากทางเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ที่ทำกาารสมัครสมาชิกต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ทางเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz สามารถปฏิเสธการให้บริการหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน
  2. เว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz สามารถเก็บมูลข้อลูกค้าทุกท่านได้ โดยจะไม่นำส่งข้อมูลให้บุคคลอื่น หรือ เผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากตัวท่านเอง
  3. การสมัครสมาชิกทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น ทั้งการวางเดิมพัน การชำระเงิน หรือ การฝากถอนเงิน
  4. ufabetventuresu.xyz จะไม่รับผิดชอบความเสียหายของท่าน ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
  5. เว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz สามารถยกเลิกสมาชิกของท่านใด ที่ละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ จากทางเว็บไซต์ 
  6. เว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz สามารถปรับปรุงกฎข้อบังคับได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  7. ทางเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz ไม่อนุญาตให้คัดลอกสื่อต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz 
  8. หากท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz จะนับว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงจากทางเว็บไซต์
  9. สามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ ufabetventuresu.xyz
  10. ufabetventuresu.xyz สามารถดำเนินดคีท่านได้ตามกฎหมาย หากท่านใดละเมิดกฎข้อบังคับจากทางเว็บไซต์